Med patent som kompass

– Lärdomar från Karolinska institutets innovationslandskap

Datum: 18 oktober 2017

Föreläsare: Filosofie doktor Charlotta Dahlborg och teknologie doktor Danielle Lewensohn, Karolinska institutet

Om föreläsningen: Nyttiggör! Patentera! Kommersialisera! Skapa innovation! I den forskningsbaserade kunskapen finns potential till många stordåd, och förväntningarna är höga. I vilken grad kan de infrias? Hur ser incitamenten ut? Och hur uppfinningsrika är forskarna?

Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn har i ett unikt forskningsprojekt kartlagt KI-forskarnas patentering och kommersialisering i detalj över en 15-årsperiod. Att bara räkna antalet patent är ett vanligt, men ganska trubbigt, mått på innovation. Dahlborg och Lewensohn har i stället gått på djupet och studerat vad som egentligen står i patenten, vem eller vilka som har tagit dem, hur ägandet har förändrats över tid, och om forskaren har tagit många patent.

Under föreläsningen kommer de att berätta om ett praktiskt exempel på ett patents väg från idé till innovation. De kommer att belysa möjligheter och utmaningar med dagens innovationssystem utifrån frågor som:

- Vilken roll spelar kulturen i forskningsmiljön för viljan att patentera?
- Varför är inte mobiliteten större mellan akademin och näringslivet?
- Finns det en generell kommersialiseringsmodell som funkar vid alla lärosäten?
- Hur mycket innovation blir det?
- Och måste verkligen alla forskare bli entreprenörer?

oh
 - Presentation
Information
 - Artikel från Entré nr 3-2017
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör