Att hantera risk och osäkerhet i innovation

Datum: 6 februari 2019

Föreläsare: Docent Jennie Björk och professor Mats Magnusson, KTH

Om föreläsningen: Innovation handlar om att utveckla nya produkter, tjänster, processer och affärer. Det innebär per definition att innovationer avviker från det man tidigare har varit van vid, och ofta medför innovationsarbetet betydande osäkerhet och risk. Många organisationer har därför svårt att ge innovationer rätt förutsättningar.

Under vårens första Estradföreläsning redovisar KTH-forskarna Jennie Björk och Mats Magnusson ny forskning om innovationers natur. De kommer bland annat att visa vad det finns för drivkrafter och motkrafter till risktagande innovation, och hur risktagande påverkar innovationsresultaten. De kommer också att presentera resultat från en nyligen genomförd empirisk studie av innovationer med hög nyhetshöjd.

Björk och Magnusson menar att företag som vill bli mer innovativa behöver ha en bättre förståelse för vad risktagande i innovationsarbete innebär, och vilka krav det ställer på exempelvis förändringar i beslutsfattande och ekonomisk styrning. Forskarna kommer att dela med sig av arbetssätt och styrmekanismer som företag kan använda för att möta innovationsutmaningar, och utveckla innovationer med hög nyhetshöjd.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
Information
 - Sammanfattande blogginlägg från Estrad 2016
Information
 - Om Björks avhandling i Entré nr 2, 2011
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör