Cirkulära affärsmodeller för entreprenörer

Datum: 20 februari 2020

Föreläsare: Derek Diener, Ann-Charlotte Mellquist och Thomas Nyström, RISE

Om föreläsningen: Hur kan entreprenörer och företagsledare hantera övergången till cirkulära – och radikalt mer resurseffektiva – affärsmodeller? Utmaningarna med ett sådant skifte är många, och berör områden som design, organisation, finansiering och partnerskap. Att förstå utmaningarna, men också se möjligheterna och framgångsfaktorerna, är avgörande för att lyckas.

Det menar RISE-forskarna Derek Diener, Ann-Charlotte Mellquist och Thomas Nyström. Under denna föreläsning berättar de om viktiga vägval och möjligheter, med praktiska exempel på affärsmodellsinnovation hämtade från branscher som fordon, tunga fordonsdäck och kontorsmöbler.

Forskarna konstaterar att när affärslogiken för etablerade företag utmanas och måste utvecklas – eller ändras helt – blir de etablerade företagens situation mer lik situationen för en startup. Nya synsätt och logiker måste testas såväl internt som externt. Internt påverkas organisation, finansiering, nyckeltal och hela ekonomimodellen. Externt måste nya samarbeten och partnerskap med leverantörer, finansiärer och andra intressenter etableras, och nya affärsekosystem utvecklas.

Kanske behövs också nya tekniska lösningar, kopplade till exempelvis framtidsadaptiv design, sensorer och digitalisering. Allt detta kräver entreprenörskap (eller intraprenörskap) på alla nivåer i företaget – och ett tydligt ledarskap.

Föreläsningen genomförs i samarbete mellan ESBRI och RISE.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
Information
 - Thomas Nyström och Mats Williander föreläste om cirkulära affärsmodeller 2015
Information
 - Thomas Nyström och Mats Williander skrev "Åsikten" 2015
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör