Hur hanterar företag sina immateriella tillgångar?

Datum: 16 december 2020

Föreläsare: Docent Marcus Holgersson, Chalmers. Under webbinariet medverkar också Anna Lundqvist, PRV samt Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova.

Om föreläsningen: Patent, varumärken och design är några av de mest kända immateriella tillgångarna. Men det kan också vara företagshemligheter, tillverkningsprocesser, databaser m.m. Trots att de immateriella tillgångarna är avgörande för en stor del av företagets värde är den generella kunskapen om dem låg.

Att företag saknar kunskap kring immaterialrättsfrågor kan leda till problem, och det finns inte heller några enkla svar om vilken typ av skydd eller strategi som lämpar sig bäst. Varje företag behöver se över sin situation, och formulera en lämplig IP-strategi. Marcus Holgersson menar att det för startups kan vara centralt att möjliggöra flexibilitet i sin IP-strategi, eftersom affärsmodellerna ofta förändras mycket över tid.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras:
• Vad är kopplingen mellan öppen innovation och IP-strategi?
• Hur kan företag uppnå flexibla IP-strategier?
• Behövs patent för att få riskkapital?

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande artikel om webbinariet
Information
 - Här finns fler artiklar om immateriella tillgångar
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör