Är det tillräckligt med innovation i innovationspolitiken?

Datum: 12 januari 2021

Föreläsare: Professor Maureen McKelvey, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, professor Sverker Sörlin, KTH, Åsa Eriksson (S), ledamot näringsutskottet, Darja Isaksson, gd, Vinnova, Lars Hjälmered (M), ordförande näringsutskottet och Pia Sandvik, vd, Rise.

Om föreläsningen: Att innovation är viktigt för samhällets utveckling är det få som ifrågasätter. Därför satsar regeringar runt om i världen på att stimulera innovation på olika sätt. En fråga som sällan diskuteras är om det är tillräckligt med innovation i innovationspolitiken. Alltså – hur innovativ är innovationspolitiken? Och vilka hinder finns för en riktigt innovativ innovationspolitik. Eller, ska den vara innovativ?

Under senare delen av 2020 kom utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” (SOU 2020:59) samt forsknings- och innovationspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” som regeringen lade fram precis innan jul. Båda är viktiga inslag i en diskussion om innovationspolitik. Men båda har mest fokus på forskning och högre utbildning, och innovationspolitiken är bredare än så. Därför kommer vi även att diskutera frågorna ur ett bredare perspektiv.

Under webbinariet medverkar ledande forskare, politiker och utförare av innovationspolitik för att vi ska belysa frågorna från flera olika perspektiv. Det kommer även att finnas möjlighet för dig som deltagare att ställa frågor.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande artikel om webbinariet
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör