Så stärker vi entreprenörskapet efter covid-19

Datum: 24 februari 2021

Föreläsare: Filosofie doktor Niklas Elert och professor Magnus Henrekson, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Om föreläsningen: I kölvattnet av coronakrisen behövs det en politik för en stark och inkluderande tillväxt. Hur kan konkurrenskraften stärkas med hjälp av entreprenörskap och innovationer, och vad krävs för ett mer produktivt företagande? Under detta webbinarium presenteras förslag till hur de institutionella ramverken i Sverige och andra länder kan stärkas för att höja medborgarnas livskvalitet och samtidigt göra oss bättre förberedda för nästa kris.

Genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till en innovationsdriven tillväxt som är socialt och ekologiskt hållbar, menar nationalekonomerna Niklas Elert och Magnus Henrekson. Föreläsarna publicerar i dagarna artikeln ”Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework” i den tongivande vetenskapliga tidskriften Foundations and Trends in Entrepreneurship. Artikeln är kulmen på ett forskningssamarbete mellan nio europeiska akademiska institutioner som finansierats av EU-kommissionen.

Under webbinariet presenterar talarna sina förslag på reformer inom sex områden:
• rättsstaten och skydd av äganderätt
• beskattning
• finans- och kapitalmarknader
• arbetsmarknader och socialförsäkringssystem
• öppna produktmarknader
• mobilisering av humankapital för entreprenörskap

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till talarna under webbinariet.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande artikel om webbinariet
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör