Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna
Boktips: Entreprenörskap som praktik

Boktips: Entreprenörskap som praktik

8 dec 2022 | Text: Maria Gustafsson
En viss grupp av entreprenörskapsforskare arbetar nära företagare för att förstå entreprenörskap och innovation som fenomen. De kallas för EaP-forskare (Entrepreneurship as Practic... Läs mer
NY STUDIE | Sociala värden hotas när de pressas mot marknaden

NY STUDIE | Sociala värden hotas när de pressas mot marknaden

6 dec 2022 | Text: Maria Gustafsson
Sociala företag drivs av människor som vill bidra till samhället – utan egenintresse eller motiv. Men vad händer med de sociala värdena när de måste verka i en alltmer marknadsorie... Läs mer
NY AVHANDLING | Så kan detaljhandeln jobba med radikal innovation

NY AVHANDLING | Så kan detaljhandeln jobba med radikal innovation

5 dec 2022 | Text: Maria Gustafsson
Konkurrensen i detaljhandeln är stenhård. Det räcker inte längre med att göra saker på ett bättre sätt än andra. Man måste göra saker annorlunda för att locka kunderna till sig. Hä... Läs mer
HALLÅ DÄR! Marta Cocos – expert på europeisk forskningspolitik

HALLÅ DÄR! Marta Cocos – expert på europeisk forskningspolitik

30 nov 2022 | Text: Maria Gustafsson
Forskning och innovation är viktigt för samhällsutveckling. Men vad styr vilken typ av forskning ett samhälle satsar på? Och hur mycket bestämmer egentligen universiteten själva öv... Läs mer
NY AVHANDLING | Kommersialisering av småbruk ökar ojämlikheten

NY AVHANDLING | Kommersialisering av småbruk ökar ojämlikheten

29 nov 2022 | Text: Maria Gustafsson
I Ghana vill man uppmuntra självförsörjande småbrukare till entreprenörskap för att bekämpa fattigdom. Men ny forskning visar att de politiska insatserna snarare förvärrar situatio... Läs mer
Senaste boktipsen
Research Handbook on Entrepreneurship as Practice

Research Handbook on Entrepreneurship as Practice

Neil Aaron Thompson, Orla Byrne, Anna Jenkins och Bruce Teague  | 2022 | Edward Elgar
En viss grupp av entreprenörskapsforskare arbetar nära företagare för att förstå entreprenörskap och innovation som fenomen. De kallas för EaP-forskare (Entrepreneurship as Practice) och tänker på entreprenörskap som något pågående och mycket praktiskt. De fjärmar sig från tanken om att entreprenörs... Läs mer
Reframing the Case Method in Entrepreneurship Education (open access)

Reframing the Case Method in Entrepreneurship Education (open access)

Karin Wigger, Lise Aaboen, Dag Håkon Haneberg, Siri Jakobsen och Thomas Lauvås | 2022 | Edward Elgar
När man jobbar med verkliga (ibland fiktiva) fall, eller case, i sin entreprenörskapsutbildning får studenterna tänka och agera som en entreprenör. Det är ett aktivt lärande där pedagoger ställer öppna frågor för att stimulera studenternas självreflektion och kreativa tänkande. Studenterna behöver l... Läs mer
Handbook of Innovation for Sustainable Tourism

Handbook of Innovation for Sustainable Tourism

Irma Booyens och Patrick Brouder | 2022 | Edward Elgar
Innovationer som skapar värde främst genom ökad tillväxt påskyndar klimatförändringarna. Redaktörerna för antologin Handbook of Innovation for Sustainable Tourism påpekar att detta ohållbara värde fortfarande dominerar i turistbranschen. Vad går då att göra åt det? De 38 internationella forskare... Läs mer
Innovation for Entrepreneurs

Innovation for Entrepreneurs

Mark Meyer och Chaewon Lee | 2022 | Edward Elgar
Hur utvecklar jag en produkt- eller tjänsteidé? Hur förstår jag kundens behov och hur matchar jag dem med övertygande design? Och hur skapar jag en första prototyp? I boken Innovation for Entrepreneurs lär sig studenter och entreprenörer hur en produkt eller tjänst utformas från grunden. Den in... Läs mer
Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation – Living the contradiction (open access)

Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation – Living the contradiction (open access)

Gabriele Griffin | 2022 | Bristol University press
Sverige var tidigt ute med att uppmärksamma ojämställdheten inom teknikdriven innovation. I över tio år har vi i investerat i forskning och insatser kring inkludering och jämställdhet på området. Men i boken Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation undersöks varför kvinnor i Norden... Läs mer
Mest lästa artiklar nu