Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVill du se hur många armhävningar Sparky gjorde?
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Strukturerna och företagandet

En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling

av Birgitta Sköld

Titel: Strukturerna och företagandet – En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling
Författare: Sköld, Birgitta
År: 2013
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu