Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Licentiatuppsatser

Sedan de akademiska disciplinerna entreprenörskap och småföretagande började ta form har det skrivits en rad licentiatuppsatser på temat. För att öka kunskapen om dem har ESBRI sammanställt listan nedan.

Du kan sortera listan på olika sätt: genom att klicka på rubrikerna kan du välja att sortera på författare, titel, universitet eller år. Eller använd sökfunktionen för att få fram uppsatser som behandlar det ämne du är intresserad av. Vår strävan är att göra listan komplett och vi vill därför be om din hjälp. Mejla oss om du saknar någon uppsats så fogar vi den/dem till samlingen.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla licentiatuppsatser!
Rydehell, Hanna
Chalmers tekniska högskola
2016
Mansoori, Yashar
Chalmers tekniska högskola
2015
Sjödin, Carina
Mälardalens högskola
2015
Fallahi, Sara
Chalmers tekniska högskola
2015
Hallström, Vivi
Linköpings universitet
2015
Mitchell, Craig
Lunds universitet
2015
Lassinantti, Josefin
Luleå tekniska universitet
2014
Asgharian Bourkheili, Ehsan
Linköpings universitet
2014
Altmann, Peter
Högskolan i Halmstad
2014
Paul Fenton
Linköpings universitet
2014
Bozic, Nina
Mälardalens högskola
2014
Gåsvaer, Daniel
Mälardalens högskola
2013
Henricson Briggs, Kristina
Chalmers tekniska högskola
2013
Åslund, Anna
Mittuniversitetet
2013
Sköld, Birgitta
Linköpings universitet
2013
Johnsson, Mikael
Mälardalens högskola
2013