Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerat: 2017-10-25

Entré nr 3, 2017 ute nu:
Kunskapsjakt med olika syften

Trycket ökar på att forskning ska kommersialiseras och bidra till den ekonomiska tillväxten. Begrepp som det entreprenöriella universitetet, tredje uppgiften och samverkan är politikerfavoriter. Men all kunskap kanske inte kan bli nya innovationer? Entré nummer 3, 2017 har kommersialisering som tema.

PET-centrum grundades vid Uppsala universitet 1989, men såldes sedan till ett privat företag. För att efter några år gå tillbaka till universitetet igen. En udda kommersialiseringsresa som blottlägger flera av utmaningarna med samverkan mellan akademi och näringsliv.

- Forskare i allmänhet är intresserade av samverkan, och vill samverka. Inte gräva ner sig på institutionen. Men de vill göra det i ett sammanhang som inte begränsar deras forskning. Jag tror att det vore sunt om trycket på samverkan minskade något, säger Anna Launberg som har följt PET-centrum i sin doktorsavhandling.

I temaartikeln intervjuas även Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn som har gjort en studie av patenteringen på Karolinska institutet. De menar att svenska forskare presterar bra när det gäller kommersialisering. Om vi bara mätte vad som produceras i patent och innovation vid våra lärosäten på ett mer rättvisande sätt, skulle vi hävda oss väl i den internationella konkurrensen.

Även Åsiktssidan anknyter till tidningens tema. Jonas Gabrielsson bidrar med ett debattinlägg under rubriken ”Studenterna bär på innovationskraften”.

Entré nummer 3, 2017 innehåller också färsk forskning om kunskapsintensiva företag, kompromisser i innovationsprocesser, infödda och invandrade uppfinnare och om hur det industriella arvet påverkar entreprenörskapet på en geografisk plats.

På porträttsidan möter du professor Joakim Wincent som tidigt fick en förståelse för företagandets villkor i familjeföretaget. Sedan gjorde han en kovändning och satsade fullt ut på en forskarkarriär.

Entré finns att läsa som pdf på www.esbri.se
Kontakta Jonas Gustafsson för mer information: jonas@esbri.se eller 070-899 55 60

Mest lästa artiklar nu