Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerat: 2017-12-20

Entré nr 4-2017 ute nu:
Så klev entreprenörskapet in i skolanhb

Entreprenörskap finns inskrivet i skolans läroplan sedan 2011, och ska ”löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet”. Många är positiva, men entreprenörskapets intåg i skolvärlden har inte varit friktionsfritt. I Entré nr 4-2017 undersöks introduktionen av entreprenörskap i svensk skola.

Vad händer när man tar ett begrepp från affärsvärlden – entreprenörskap – och introducerar det i en offentlig miljö – skolan? Vilka tolkningar och omtolkningar görs när entreprenörskapet vandrar från OECD:s och EU:s dokument, via Skolverk, huvudmän, rektorer och lärare, ut i klassrummen? Och vad är det för entreprenörskap som eleverna tillgodogör sig?

En slutsats är att ”företagsamhet” blev till ”förmågor”, som blev till ”förhållningssätt”. Och det finns ingen facit för hur man ska arbeta med frågorna. I den långa temaartikeln i Entré nr 4-2017 intervjuas forskarna Karin Axelsson, Monika Diehl och Ida Lindh.

- Ett entreprenöriellt lärande ger sammanhang och mening, det får eleverna att problematisera, undersöka, och ta ansvar. Men det kan vara svårt att kombinera med individuell betygssättning och specifika kunskapskrav. Det är ett dilemma för lärare, säger Diehl.

Även Åsiktssidan anknyter till tidningens tema. Rasmus Rahm, vd SSES, bidrar med ett debattinlägg under rubriken ”Kunskap i stället för startupfabrik”.

Entré nummer 4-2017 innehåller också färsk forskning om sovande gaseller, entreprenörskap i öppna kodprojekt, pakistanska familjeföretag och banbrytande innovationsprocesser inom stamcellsbranschen.

På porträttsidorna möter du professor Martin Andersson, nationalekonom med många forskningsintressen. Ett av dem är samspelet mellan små och stora företag. Båda behövs i ekonomin – de små tar exempelvis fram innovationer som de stora kan kommersialisera.

- Det framställs ofta som att en försäljning är något negativt. Men är det verkligen ett misslyckande när exempelvis Mojang såldes till Microsoft? Eller är det en marknadslösning som är helt naturlig, säger Andersson.

I Entré hittar du dessutom alltid notiser, boktips och andra aktualiteter inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. Vi rapporterar främst om forskning från samtliga svenska lärosäten, men till viss del även om nordisk och internationell forskningsbaserad kunskap.

Entré finns att läsa som pdf
Kontakta Åse Karlén för mer information: ase.karlen@esbri.se eller 070-799 46 27

Mest lästa artiklar nu