Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Teman

Vill du veta mer om familjeföretagande, born globals eller kvinnors entreprenörskap? I tidningen Entré har vi ofta fördjupade teman om specifika områden. Vi har samlat en del av dessa texter tillsammans med webb-tv-klipp, boktips, länkar och annat material i syfte att skapa tydliga ingångar för dig som vill veta mer.

Saknar du någon forskningsartikel, avhandling eller bok på våra temasidor? Tipsa oss gärna.

Born globals

Born globals

Traditionell internationalisering sker stegvis och försiktigt, med start i ett grannland. Men det finns företag som ignorerar traditionen. Så kallade born global-företag verkar och växer globalt, redan från start. Hur lyckas dessa små och nystartade företag etablera sig internationellt så snabbt, trots bristande resurser? Läs mer
Digital innovation

Digital innovation

Vi är med stormsteg på väg in i det digitaliserade samhället. Det måste vi förhålla oss till som människor, och det måste företagen förhålla sig till när de planerar sin verksamhet. Nya tekniska lösningar, affärsmodeller, värdekedjor och sätt att organisera växer fram mer eller mindre dagligen. Läs mer
Familjeföretag

Familjeföretag

Familjeföretag är världens vanligaste företagsform, och de kommer i alla modeller och storlekar. Trots att de varierar i ålder, tillväxtbenägenhet, antal anställda, internationaliseringsgrad och entreprenöriell orientering har de ändå ett gemensamt: familjeägarlogiken. Läs mer
Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund

Under våren 2010 lyfte ESBRI fram frågor om entreprenörskap hos personer med utländsk bakgrund på flera olika sätt. ESBRIs tidning Entré, nr 2-2010, hade också temat företagare med utländsk bakgrund. Läs mer
Kina

Kina

Kina har länge varit en viktig handelspartner för Sverige, men i dag talar man om ”tredje vågens internationalisering”. Det handlar om att allt fler småföretag tar steget till Kina och andra tillväxtmarknader. Samtidigt vill också kinesiska företagare etablera sig i väst. Läs mer
Kommersialisering

Kommersialisering

Akademisk kunskap ska nå ut och vara nyttig. Det är de flesta överens om. Allra helst ska forskningen kommersialiseras och leda till innovationer, som i sin tur ger tillväxt. Det kan ske genom samverkan, avknoppningar av nya företag, patentering och licensiering. Läs mer
Kultur

Kultur

De kulturella och kreativa näringarna växer så det knakar och bidrar till sysselsättning, tillväxt, global konkurrens och regional utveckling. Samtidigt pratas det om svårigheten i att försörja sig på sin konst, och allt högre krav ställs på kulturens egenfinansiering. Läs mer
Kvinnors företagande

Kvinnors företagande

Under våren 2011 uppmärksammade ESBRI frågor som rör kvinnors företagande extra mycket, bland annat i Entré nr 1-2011 och på Estrad 8 mars. 2 september samma år arrangerade ESBRI och VINNOVA också konferensen "Kvinnors företagande – forskning, politik och praktik". Läs mer
Läkemedel

Läkemedel

I Entré nr 1-2012 hade vi förändringarna inom läkemedelsindustrin som tema. Bakgrunden var att Astra Zeneca relativt nyligen hade gått ut med att forskningsavdelningen i Södertälje skulle läggas ned. Läs mer
Utbildning

Utbildning

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Från de första stapplande stegen på förskolan via studenten och vidare in på högskolan. Det handlar både om entreprenörskap som ämne, och om det som brukar kallas för entreprenöriellt lärande. Läs mer
Öppen innovation

Öppen innovation

Användare. Återförsäljare. Kunder. Leverantörer. Konsumenter. Konkurrenter. Alla har de förstahandsinformation om hur företagets produkter och tjänster upplevs. Att ta tillvara extern kunskap i det egna innovationsarbetet kan benämnas öppen innovation, co-creation eller samskapande. Läs mer