Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Tidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen EntréTidningen Entré

Tidningen Entré

Är du nyfiken på aktuell entreprenörskaps- och småföretagsforskning? ESBRIs tidning "Entré - forskning om entreprenörskap och småföretag" erbjuder en ingång till fältet för dig som vill veta mer. Den kommer ut fyra gånger om året och är kostnadsfri för prenumeranterna.

Tidningen kom ut första gången hösten 1997. Då var det inte många som trodde att det skulle gå att fylla en tidning med material om entreprenörskaps- och småföretagsforskning fyra gånger om året, men det har visat sig gå alldeles utmärkt. Sedan 1997 har forskningsfältet svällt, och det innebär att det hela tiden finns nya intressanta avhandlingar, licentiatuppsatser, artiklar, rapporter, böcker och konferenser att bevaka.

Tidningens namn har ändrats - från "Forskning om entreprenörskap & småföretag" till "Entré - forskning om entreprenörskap och småföretag" eller, i vardagslag, bara "Entré". Dess layout har också förfinats, men grundidén är densamma: att vara en dörröppnare till forskningen. Ovan kan du se hur tidningen skiftat utseende genom åren.

Entré är en viktig del i ESBRIs strävan att sprida kunskap om forskning genom att öppna upp forskarvärlden för en bredare publik. Främst handlar det om svensk och övrig nordisk forskning, men vi lyfter även fram forskningsresultat från övriga världen. De viktigaste forskningsresultaten redovisas på ett överskådligt sätt, och efter nästan varje artikel finns en hänvisning till mer info via en e-postadress, webbplats eller boktipslista. På så vis kan varje läsare enkelt hitta mer information om det tema som intresserar just honom eller henne.

Under 2001 lanserade ESBRI två elektroniska nyhetsbrev som ett komplement till Entré. e-Research Update var på engelska och gavs ut under ett par år, men är för närvarande pausat. Däremot kommer det svenska nyhetsbrevet e-Entré ut med 10 nr/år! Använd menyraden till vänster för att läsa mer om e-Entré eller för att beställa din kostnadsfria prenumeration på Entré.

Vill du söka efter artiklar som publicerats i Entré? Du hittar dem i vår kunskapsbank.

Prenumerera på tidningen Entré