Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Johann Packendorff

Namn: Johann Packendorff

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Industriell ekonomi & organisation

E-postadress: johann[at]kth.se

Webbsida: www.lindgren-packendorff.com

Aktuella projekt:
  1. Quadruple Helix Central Baltic.
  2. Interactive entrepreneurship.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2009) (Lindgren, M.): “Social constructionism and entrepreneurship: Basic assumptions and consequences for theory and research.” International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol 15, No 1: s 25-47.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2003) (Lindgren, M.): ”A project-based view of entrepreneurship: Towards action-orientation, seriality and collectivity.” In: C. Steyaert & D. Hjorth (eds.) New movements in entrepreneurship: s 86-102. Cheltenham: Edward Elgar.
  • (2006) (Lindgren, M.): ”Entrepreneurship as boundary work: Deviating from and belonging to community.” In: C. Steyaert & D. Hjorth (eds.) Entrepreneurship as Social Change: pp. 210-230. Cheltenham: Edward Elgar.
  • (2007) (Lindgren, M.): ”Senmodern nyföretagsekonomi: Entreprenörskap som social konstruktion.” In: D. Kärreman & A. Rehn (eds.) Organisation: Teorier om ordning och oordning: pp. 195-211. Malmö: Liber.
  • (2008) (Lindgren, M.): ”Woman, teacher, entrepreneur: On identity construction in female entrepreneurs of Swedish independent schools.” In: I. Aaltio, P. Kyrö & E. Sundin (eds.) Women Entrepreneurship and Social Capital: A Dialogue and Construction: pp. 193-223. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
  • (2007) (Lindgren, M.): "Konstruktion av entreprenörskap: Teori, praktik och interaktion." Örebro: Forum för Småföretagsforskning.

Nyckelord:
entreprenörskap. kvinnligt företagande. nyföretagsekonomi. enterprising self. kritisk teori.

 
Mest lästa artiklar nu