Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Andreas Fili

Andreas Fili

Namn: Andreas Fili

Titel/tjänst: Programansvarig för kandidatprogrammen Fastighet och finans (TFOFK) samt Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK)

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Avdelningen för bank och finans

E-postadress: andreas.fili[at]abe.kth.se

Aktuella projekt:
  1. Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship. Fortsätter med ett antal spår från min avhandling.
  2. Finansiering av innovationer.
  3. Länken mellan fastigheter och entreprenörskap.
Tidigare projekt:
  1. Innovationssystem Oskarshamn, samt entreprenörskap och tillväxt i Högsby och Mönsterås.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2014): “Business angel–venture negotiation in the post-investment relationship: The use of the good cop, bad cop strategy”, Venture Capital, 16(4), s 309-325.
  • (2014) (med Grünberg, J.) “Business angel post-investment activities: A multi-level review”, Journal of Management and Governance. DOI: 10.1007/s10997-014-9296-7.
  • (2013) (med Berggren, B., & Silver, L.) “The impact of financial capital, human capital and social capital on the evolution of Business Angel Networks”, International Journal of Corporate Governance, Vol. 4, s 209-228.
  • (2009): “Consumer Marketing Replicability – Concept and Strategies”, European Journal of Management, Vol. 9(3), s 134-141.
  • (2008): "When Things Go Wrong: Business Angels' Use of Cues in Judging Their Investment Relations." International Journal of Business Strategy, Vol 8, No 2, s 48-58.

Avhandlingstitel:
Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Affärsänglar. Investerare. Relation. Kontrollmekanismer. Koordineringsmekanismer. Innovation. Entrepreneurial finance. Mentorskap.

 
Mest lästa artiklar nu