Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin

Namn: Elisabeth Sundin

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomi

E-postadress: elisabeth.sundin[at]liu.se

Webbsida: www.liu.se/helix?l=sv

Aktuella projekt:
 1. Äldre som företagare
 2. Styrning av offentlig sektor - Tillitsstyrning
 3. Det sociala entreprenörskapets många ansikten
 4. Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling
 5. Företagandets rumsliga dimensioner
Tidigare projekt:
 1. Kvinnors företagande
 2. Företagandet och den offentliga sektorns omvandling
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Kovalainen, Anne och Elisabeth Sundin (2012) “Entrepreneurship in Public Organizations” Kapitel 15 in Hjorth, Daniel. Red. Handbook of Organisational Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing
 • Sundin, Elisabeth (2011): "Entrepreneurship and social and community care", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 5 Iss: 3, s. 212 - 222
 • Sundin, Elisabeth (2011): "Entrepreneurship and the reorganization of the public sector: A gendered story." Economic and Industrial Democray. s. 1-23. Online Febr. 2011.
 • (2010) (Malin Tillmar): "Masculinisation of the public sector: local level studies of public sector outsourcing in elder care." 49-67 I International Journal of Gender and Entrepreneruship. Vol 2, number 1. 2010. Institutional perspectives on gender and entrepreneurship. Guest editors: Helene Ahl and Teresa Nelson.
 • (2008) (Malin Tillmar): "A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations." Scandinavian Journal of Management. Vol. 24, 2. s. 113-124. 2008.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Old age as a market advantage; The example of Staffing Agencies in Sweden. Kapitel 9 I Aaltio, I., Mills A.J., Mills, J,J. (2017) Ageing, Organisations and Management. Palgravemacmillan. Förstanamn Cedersund, Elisabet.
 • The Older as Entrepreneurs: A Diversifies Group. Kapitel 13 i antologin nämnd i föregående post.
 • (2011) (Medförfattare Aaltio, I., o Kyrö, P.): "Heuristic method: Insigths into a conceptual understanding of women´s entrepreneurship and social capital." Chapter 5 in Entrepreneurship Research in Europe. Evolving Concepts and Processes. Edward Elgar, Cheltenham UK. Eds. Borch, O.J. et.al. Medförfattare: Iiris Aaltio och Paula Kyrö. 2011.
 • (Medförfattare Bengt Johannisson): "Astrid Lindgrens Värld". Kapitel 8, I Jonsson, Leif. Red. Astrid Lindgrens världar i Vimmerby. En studie om kulturarv och samhällsutveckling. Nordic Academic Press

 • (2010): "Vem är egentligen företagare?" Kapitel 2 i Brunsson, Nils, red. Företagsekonomins frågor. SNS: Stockholm.

Avhandlingstitel:
(1980): "Företag i perifera regioner"  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. äldre som företagare. kvinnors företagande. styrning av organisationer. interorganisatoriska relationer. entreprenörskap och offentlig sektor. socialt entreprenörskap. samhälleligt entreprenörskap. politik, företagande och entreprenörskap. små och medelstora företag.

 
Mest lästa artiklar nu