Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Mats Lundqvist

Mats Lundqvist

Namn: Mats Lundqvist

Titel/tjänst: Professor, Director Chalmers School of Entrepreneurship

Universitet/högskola/organisation: Chalmers

Institution/avdelning: Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE

E-postadress: mats.lundqvist[at]chalmers.se

Webbsida: www.entrepreneur.chalmers.se

Aktuella projekt:
 1. Venture Creation Programs (VCP). VCP definierar vi som högskoleprogram som har venture creation som den bärande pedagogiska principen för entreprenöriellt lärande. I detta projekt studerar vi och har utbyten med identifierade VCP-er i världen. Mer om projektet finner man på www.vcplist.com
 2. University Entrepreneurship. Detta mångåriga projekt omfattar många år av interaktiv forskning kring byggandet av universitetens nyttiggörande-uppgift och kopplar till VINNOVAS nyckelaktörsprogram samt till Innovationskontoren. Fokus är på organisatorisk integration mellan universitetens tre uppgifter - utbildning, forskning och nyttiggörande, samt på verktyg/metoder som bidrar till ökat nyttiggörande.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Williams Middleton, K.L): "Promises of Societal Entrepreneurship: Sweden and beyond", Journal of Enterprising Communities, Vol. 4 (1), s 24-36.
 • (2003) (Jacob, M. & Hellsmark, H.): "Entrepreneurial transformations in the Swedish University System: the case of Chalmers University of Technology", Research Policy, 32, s 1555-1568.
 • (2011) (Lackeus, M. and Williams-Middleton, K.L.): "Obstacles to Establishing Venture Creation Based Entrepreneurship Education Programs", in proceeding to Nordic Academy of Management Meeting, Stockholm August 22-24.
 • Lundqvist, M.A. and Williams-Middleton, K. L., 2013, Academic entrepreneurship revisited – university scientists and venture creation, Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (3)
 • Fogelberg, H and Lundqvist, M.A., 2013, Integration of academic and entrepreneurial roles: The case of nanotechnology research at Chalmers University of Technology, Science and Public Policy, Vol. 40 (1), 127-139.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2009) (Gawell, M. & Johannisson, B.) (Eds.): "Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap", (in Swedish), KK-stiftelsen, Stockholm.
 • (2009): "Den tekniska högskolan på den samhällsentreprenöriella arenan" (in English: the University of Technology in the Societal Entrepreneurship Arena), book-chapter in Gawell, M., Johannisson, B, and Lundqvist, M.,(Eds.), 2009, Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap, (in Swedish), KK-stiftelsen, Stockholm
 • (2011) (Alänge, S.) (Eds.): "Sustainable Business Development – an anthology about realizing ideas", Chalmers University of Technology.
 • (2005) (Alänge, S., Fogelberg, H., Mellby, C. and Thorpenberg, S.): "Project Open Arenas – The Evolution of the Lindholmen and Innovatum ‘Arenas’ and their Role for Innovation" in Vehicle Technology Visanu publication 2005:8, Nutek Förlag, Stockholm, Sweden.
 • (2008) (Williams-Middleton, K.): "Sustainable Wealth Creation beyond Shareholder Value”, book chapter in Wankel C. and Stoner, J, (Eds.), 2008, Innovative Approaches to Global Sustainability, Eds.. Palgrave Macmillan: New York, NY, s 39-62.

Avhandlingstitel:
(1996): "Organizing Product Development - formalizing the informal in interdependent knowledge work", Chalmers. 

Licentiatuppsatstitel:
(1994): "Process management in product development", Chalmers. 

Nyckelord:
Entreprenörskap. Entrepreneurship. Univesitet. University. Education. Utbildning. Samhällsentreprenörskap. Social. Sustaininable. Innovation.

Övriga meriter och information:
Medgrundare och förståndare till Chalmers entreprenörskola (Chalmers School of Entrepreneurship), ett internationellt masterprogram som 2009 rankades högst av regeringengs/HSV:s internationella peer review. Entreprenörskolan har sedan 1997 startat 50 företag (med 80 % överlevnadsgrad och där tre hittills blivit s k gaseller) samt utbildat mer än 300 studenter varav mer än hälften idag driver uppstarts eller tillväxtföretag.

 
Mest lästa artiklar nu