Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Helena Fornstedt

Namn: Helena Fornstedt

Titel/tjänst: Doktor

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-postadress: helena.fornstedt[at]angstrom.uu.se

Webbsida: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-1924

Aktuella projekt:
  1. I FORMAS matcenter FINEST forskar Fornstedt på det gröna proteinskiftet, främst svenska baljväxter, från ett systemperspektiv. En drivande fråga har inledningsvis varit "Hur kommer det sig att vi nu har så stort utbud av växtbaserade produkter i hyllorna i mataffärerna?" För bara 10 år sedan såg det helt annorlunda ut. Veganism sågs som något extremt och det fanns i huvudsak två varumärken som erbjöd vegetariska köttsubstitut. Nu har både utbudet och antalet flexitarianer ökat markant. För att, bland annat, förstå detta kartlägger Helena och hennes kolleger utvecklingen av innovationssystemet kring det gröna proteinskiftet i Sverige.
Tidigare projekt:
  1. I en avhandling (försvarad Nov 2021) problematiserade Fornstedt den rådande synen på innovation som något odelat positivt och innovationsmotstånd som något negativt. I motsats till det visade avhandlingen att innovationsmotstånd bör förstås som en annan process med ett annat mål än det som den, ofta företagsdrivna, innovationsprocessen vill uppnå. Detta kastade nytt ljus på innovationsutveckling som något som sker i konflikt mellan olika viljor och visioner för hur samhället ska utvecklas. Helena tyckte själv att det var jätteroligt och spännande att skriva denna avhandling och 2022 belönandes den med Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Managements (ScAIEM) avhandlingspris samt ett Wallanderstipendium.
  2. Dilution of Innovation Utility: Visar hur en marknadsföring brutit upp tidigare starka statliga kunder i ett nätverk av kunder. När kunden består av ett nätverk av olika aktörer blir nyttan som de kan se i en innovation också uppbruten vilket kan leda till att ingen del i kedjan kan uppfatta innovationens totala nyttogörande. Detta kan verka hämmande på innovationsspridningen.
  3. The clash of managerial and professional logics in public procurement: Visar hur offentlig upphandling kan påverka en medicinteknisk innovations spridning på väldigt skilda sätt beroende på vilken professions logik som är dominerande under upphandlingen.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Askfors, Y, & Fornstedt, H.,(2018) “The clash of managerial and professional logics in public procurement: Implications for innovation in the health-care sector”, Scandinavian Journal of Management, 34, 78-90
  • Sköld, D., Fornstedt, H., & Lindahl, M., (2018) “Dilution of Innovation Utility, Reinforcing the Reluctance Towards the New: An upstream supplier perspective on a fragmented electricity Industry,” Energy Policy, 116, 220-231
  • Fornstedt, H., Perna, A., Innovation diffusion through the development of a firm- created user-network - Insights from the journey of a medical device, 34th annual IMP conference, 2018 in Marseille
  • Fornstedt, H., Lindahl, M., & Sköld, D. Strategies of hiding the “new” to facilitate innovation diffusion - An exploration of stealth innovation in a conservative market (2017) presented at European group for Organisation Studies (EGOS) 2017 in Copenhagen
  • Fornstedt, H., Lindahl, M. & Sköld, D. (2015) “Rejecting innovation, in the ruins of mutual domestic development collaborations”, presented at the Standing Conference of Organizational Symbolism in Nottingham, July.

Avhandlingstitel:
Innovation Resistance: Moving Beyond Dominant Framings 

Nyckelord:
Innovation. Innovationshinder. Innovationsspridning. Motstånd. Medicinsk teknik. Elkraft. Dold innovation.

 
Mest lästa artiklar nu