ESBRIs webb-tv

På ESBRIs webb-tv kan du se föreläsningar, videoklipp, intervjuer och annat material om entreprenörskap, innovation och småföretagande.

Sändningarna är helt gratis!

"Estrad" är vår populära föreläsningsserie där forskare berättar om aktuella forskningsresultat. Under "Blandat arkiv" finns bland annat klipp med Signhild Arnegård Hansen, Karin Pilsäter och Leif Lundblad från ESBRIs tioårsjubileum.